DISCLAIMER

Een behandeling is niet geschikt of bedoeld als vervanging van acute medische interventie. Het is een gereedschap of middel, niet het enige middel. De behandeling sluit geen enkel ander middel uit. Indien je wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline is dat iets tussen jou en de betreffende arts of beoefenaar van een andere discipline.

De behandeling neemt geen enkele impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie. Ik onthoud mij van uitspraken over behandelingen, medicatie of interventies van andere disciplines; d.w.z. ik doe geen uitspraken over vakgebieden buiten mijn eigen expertise.

Hoewel in het verleden behandelingen zeer goede resultaten hebben opgeleverd is het geen garantie dat het voor iedereen werkt. Je blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor je eigen gezondheid en wat je met adviezen doet. Je verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven op de behandelend therapeut.

  

Klacht of opmerking

Ondanks alle betrachte zorgvuldigheid, kan het zijn dat je ontevreden bent over de door mij geleverde dienst(en). Met klachten of opmerkingen kan je in eerste instantie altijd bij mij terecht. Mochten we het geschil niet gezamenlijk op kunnen lossen, word je klacht voorgelegd aan een onafhankelijke geschilleninstantie volgens het Wkkgz.